" /> " />

Obtinerea AUTORIZATIEI DE CONSTRUCTIE


• proiect pentru Autorizatie de Constructie, faza P.A.C.
• avize si studii de specialitate
• memoriu tehnic si planse desenate
• act de proprietate
• cerere tip
• chitanta care dovedeste plata taxei pentru Autorizatie de Constructie


 Site dezvoltat de Touch Tech - www.touchtech.ro