" /> " />

Obtinerea CERTIFICATULUI DE URBANISM:
• plan de încadrare în zona
• plan de situatie
• ridicare topo vizata de Oficiul Judetean de Cadastru
• memoriu tehnic
• chitanta care dovedeste plata taxei de Certificat de Urbanism
• cerere tipSite dezvoltat de Touch Tech - www.touchtech.ro