Home»Info utile»Acte necesare»Documentele necesare emiterii autorizației de construire/desființare

Documentele necesare emiterii autorizației de construire/desființare

(1) Dosarul (documentația) care se depune în vederea emiterii autorizației de construire va cuprinde următoarele documente:

a) cerere pentru emiterea autorizației de construire - inclusiv anexa (se utilizează formularul-model F.9, obținut, contra cost, de la emitent), completată cu elementele de identificare și datele tehnice conform P.A.C.;

b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care să îi confere solicitantului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții (în copie legalizată);

c) certificatul de urbanism (în copie);

d) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C., întocmit în baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege și a prevederilor art. 23 alin. (2) din prezentele norme metodologice, inclusiv referatele de verificare și, după caz, referatul de expertiză tehnică - semnate și ștampilate în original (două exemplare);

e) fișele tehnice pentru obținerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum și, după caz, documentațiile tehnice necesare emiterii avizelor și acordurilor care sunt în competența de obținere a emitentului (două exemplare);

f) avizele și acordurile obținute de solicitant, altele decât cele din competența de obținere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (în copie);

g) declarație pe propria răspundere privind inexistența unor litigii asupra imobilului;

h) documentul de plată a taxei de emitere a autorizației de construire (în copie);

i) documentele de plată a taxelor legale pentru avizele și acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor și acordurilor necesare, comunicate o dată cu certificatul de urbanism (în copie).

(2) Dosarul (documentația) care se depune în vederea emiterii autorizației de desființare va cuprinde următoarele documente:

a) cerere pentru emiterea autorizației de desființare - inclusiv anexa (se utilizează formularul-model F.9, obținut, contra cost, de la emitent), completată cu elementele de identificare și datele tehnice conform P.A.D.;

b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care să îi confere solicitantului dreptul de execuție a lucrărilor de construcții (în copie legalizată);

c) certificatul de urbanism (în copie);

d) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare - P.A.D., întocmit în baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege, inclusiv referatele de verificare și, după caz, referatul de expertiză tehnică - semnate și ștampilate în original (două exemplare);

e) fișele tehnice pentru obținerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum și, după caz, documentațiile tehnice necesare emiterii avizelor și acordurilor care sunt în competența de obținere a emitentului (două exemplare);

f) avizele și acordurile obținute de solicitant, altele decât cele din competența de obținere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (în copie);

g) declarație pe propria răspundere privind inexistența unor litigii asupra imobilului;

h) certificat de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie);

i) documentul de plată a taxei de emitere a autorizației de desființare (în copie);

j) documentele de plată a taxelor legale pentru avizele și acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor și acordurilor necesare, comunicate o dată cu certificatul de urbanism (în copie).

(3) Pentru depunerea dosarului (documentației) necesar autorizării se vor avea în vedere și următoarele:

- în situația în care, o dată cu autorizația de construire/desființare se solicită și autorizarea organizării executării lucrărilor, solicitantul va prezenta și proiectul de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.) - piese scrise și desenate -, precum și avizele specifice (aviz circulație, aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc.) (două exemplare);

- în situația în care, potrivit prevederilor art. 85 alin. (7), emitentul asigură plata taxelor la o singură casierie, se admite prezentarea unui singur document de plată echivalent taxelor comasate (în copie);

- se prezintă studiile cerute prin certificatul de urbanism, inclusiv avizele obținute pentru acestea (două exemplare).