Home»Info utile»Acte necesare»Acte necesare pentru declararea apartamentelor

Acte necesare pentru declararea apartamentelor

-          Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

-          Act de dobandire (contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărare judecătorească irevocabilă, act de partaj etc.);

-          Certificat de performanţă energetică (doar pentru imobilele dobandite prin contractele de vanzare-cumpărare);

-          Buletin/Carte de identitate proprietari;

-          DOSAR PLIC.