Home»Info utile»Acte necesare»Acte necesare pentru declararea cladirilor (caselor)

Acte necesare pentru declararea cladirilor (caselor)

   Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

   Act de dobandire (contract vanzare/cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărare judecătorească irevocabilă, act de partaj etc.);

   Schiţa construcţiei (Suprafaţa desfăşurată a unei clădiri se determină prin insumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv suprafeţele balcoanelor, ale logiilor şi ale celor situate la subsol. In calcul nu se cuprind suprafeţele podurilor, care nu sunt utilizate ca şi locuinţă, precum şi cele ale scărilor şi teraselor neacoperite);

   Declaraţie privind stabilirea impozitului pe teren datorat de persoane fizice vizată de către Serviciul Revendicări, Fond Funciar şi Registru Agricol, privind zona de incadrare şi/sau categoria de folosinţă a terenului aferent clădirii

   Certificat de performanţă energetică (doar pentru imobilele dobandite prin contractele de vanzare-cumpărare);

   Buletin/Carte de identitate proprietari;

   DOSAR PLIC.