Home»Info utile»Acte necesare»Acte necesare pentru declararea cladirilor noi construite

Acte necesare pentru declararea cladirilor noi construite

 -  Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

-  Autorizaţia de construire;

-     Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau Procesul-verbal de recepţie privind stadiul lucrărilor;

-     Schiţa construcţiei din dosarul de autorizare (Suprafaţa desfăşurată a unei clădiri se determină prin insumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv suprafeţele balcoanelor, ale logiilor şi ale celor situate la subsol. In calcul nu se cuprind suprafeţele podurilor, care nu sunt utilizate ca şi locuinţă, precum şi cele ale scărilor şi teraselor neacoperite);

-    Certificat de performanţă energetică (doar in cazul imobilelor pentru care s-a emis Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor);

-    Memoriu tehnic şi memoriu de arhitectură din dosarul de autorizare;

-    Buletin/Carte de identitate proprietari;

-     DOSAR PLIC.