Home»Info utile»Acte necesare»Acte necesare pentru declararea terenurilor

Acte necesare pentru declararea terenurilor

-     Declaraţie privind stabilirea impozitului pe teren datorat de persoane fizice vizată de către Serviciul Revendicări, Fond Funciar şi Registru Agricol, privind zona de incadrare şi/sau categoria de folosinţă a terenului (Centrul de informaţii pentru Cetăţeni - Ghişeu Registru Agricol - str. Moţilor nr. 7, etaj I);

-     Act de dobandire (contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărare judecătorească irevocabilă, act de partaj, titlu de proprietate, ordin emis de Prefectură etc.);

-     Buletin/Carte de identitate proprietari;

-     DOSAR PLIC.