Home»Info utile»Acte necesare»Documente necesare vânzare apartament

Documente necesare vânzare apartament

Vânzătorul apartamentului pune la dispoziție următoarele acte:

  • actul de identitate;
  • act de proprietate asupra imobilului – indiferent că este vorba de act de donație, de moștenire sau de vânzare-cumpărare;
  • certificat fiscal – se obține de la Administrația Fiscală unde se plătește impozitul anual pentru apartament și are scopul de a demonstra că proprietarul este cu plățile la zi;
  • documentație cadastrală (cadastru și intabulare) – se realizează de o persoană autorizată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și cuprinde măsurătorile și datele tehnice ale apartamentului;
  • extras de carte funciară (atestă situația juridică a apartamentului) – se obține de biroul notarial de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI), la cererea vânzătorului apartamentului care va prezenta în acest sens următoarele acte: buletin, cerere tip, copie a încheierii de intabulare;
  • certificat de performanță energetică – se eliberează de un auditor energetic pentru clădiri, atestat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi care îşi desfăşoară activitatea ca persoană fizică autorizată;
  • adeverință eliberată de la asociația de proprietari – care denotă lipsa datoriilor, așadar plata la zi a întreținerii, a utilităților comune;
  • ultimele facturi ale utilităților – arată că vânzătorul este cu plata la zi a utilităților;