Home»Termeni și condiții / Politica de confidentialitate / Prelucrarea datelor cu caracter personal

Termeni și condiții / Politica de confidentialitate / Prelucrarea datelor cu caracter personal

                                            

POLITICA DE CONFIDENTIALITAT                                                                         

DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Avand in vedere prevederile:
- Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a directivei 95/46/CE, protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării site-ul nostru web (www.mrm-imobiliare.ro) reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, vă informăm în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Responsabil pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este SC MRM SRL cu sediul in Cluj Napoca. La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, SC MRM SRL respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății SC MRM SRL în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică doar pentru (www.mrm-imobiliare.ro) și pentru subdomeniile aferente, precum si pentru paginile ce prezinta campanii promotionale specific.

     SC MRM SRL, cu sediul social in municipiul Cluj-Napoca, str.Buna Ziua, nr. 34-36, ap.11, punct de lucru in municipiul Cluj Napoca, str.Iuliu Maniu, nr.7, ap.3 judetul Cluj, inregistrata in Registrul Comerțului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/1421/2002, avand CUI 14788791 denumite in continuare operator, in concordanta cu legislatia privitoare la protectia datelor cu caracter personal.

Categoriile de date prelucrate

      Avand in vedere obiectul activitatii de intermediere imobiliara si administrare a proprietatilor, de esenta acestuia este identificarea clientilor si punerea acestora in legatura in vederea incheierii contractelor de inchiriere sau transmitere a proprietatii.
In acest sens, principalele date prelucrate sunt: numele si prenumele, adresa, date de contact precum adresa de mail si numarul de telefon.
De asemenea, putem colecta si prelucra informatii cu privire la comportamentul dumneavoastra in timpul vizitarii siteului pentru a va personaliza experienta online. Mai multe detalii despre acestea se regasesc in sectiunea privitoare la cookie-uri si alte tehnologii similare.
Nu colectam si nu prelucram date cu caracter sensibil, care conform regulamentului sunt incluse in categoria speciala de date cu caracter personal. De asemenea, in cazul in care un client nu are implinita varsta de 16 ani, acesta are nevoie de acordul sau autorizarea titularului raspunderii parintesti pentru a i se putea prelucra legal datele.

 Scopul prelucrarii datelor

   Vom colecta si utiliza datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele scopuri, in vederea finalizarii cu succes a intermedierii imobiliare:
a) pentru prestarea serviciilor in beneficiul dumneavoastra, prin prelucrarea cererilor si ofertelor pentru intermedierea tranzactiei.
b) in vederea punerii in legatura a cererii cu oferta, informatiile legate de adresa fiind dezvaluite strict potentialilor clienti, in mod organizat, fiind insotiti de catre agentii operatorilor
c) fotografiile proprietatilor vor fi folosite in scop publicitar, pentru a mari sansele efectuarii tranzactiilor
d) pentru redactarea eventualelor promisiuni de vanzare sau ajutarea completarii contractelor de inchiriere
e) pentru marketing, pentru a va putea tine la curent cu privire la noile oferte aparute sau cererile legate de proprietatea promovata de noi, cat si cu privire la trendul preturilor
f) pentru apararea intereselor noastre legitime, a drepturilor si activitatii comerciale, pentru prevenirea si detectarea tentativelor de frauda, cat si pentru pastrarea evidentelor financiar contabile si alte evidente cerute de legislatia in vigoare in Romania.

Utilizam mijloace tehnice pentru stocarea datelor in conditii de siguranta, iar datele cuprinse in solicitarile si informarile dumneavoastra catre noi si datele prepusilor si tertilor cuprinse in inscrisurile pe care ni le aduceti la cunostinta sunt folosite pentru realizarea obiectului de activitate, ele nefiind prelucrate in scopuri secundare, incompatibile cu scopurile pe care le-am enumerat.
Respectam si asiguramin mod strict secretul profesional. Nu dezvaluim datele decat pentru realizarea intereselor dumneavoastra sau indeplinirea obligațiilor asumate, mai precis, pentru publicitate imobiliara si punerea in legatura cu alti clienti cumparatori/vanzatori. De asemenea va putem asigura confidențialitatea datelor dumneavoastra si pentru aceasta ne aliniem conditiilor impuse de catre actele si normativele legale in vigoare.

De asemenea, pentru imbunatatirea serviciilor noastre, folosim cookies pentru statistici, marketing, urmarire, cercetare de piata si monitorizare. Aceste aspecte vor fi dezvoltate in politica privitoare la cookie-uri.

Durata pastrarii datelor                                                                                                                                                                                            

    Datele sunt pastrate cat timp este necesar pentru intermedierea iar datele care nu mai sunt necesare vor fi sterse.

Transmiterea datelor

    Datele dumneavoastra pot fi transmise clientilor, furnizorilor de servicii financiar contabile/bancare, furnizorilor de servicii de marketing si cercetare de piata, furnizorilor de servicii IT si altor furnizori care prezinta interes pentru dezvoltarea serviciului de intermediere imobiliara.
Ne asiguram ca accesul la datele dumneavoastra de catre terti se realizeaza in conformitate cu prevederile legale privind protectia datelor si confidentialitatea informatiilor, in baza unor contracte incheiate cu acestia.
Ne angajam sa asiguram securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal prin implementarea unor masuri tehnice si organizatorice adecvate, conform standardelor.

Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsura în care procesăm aceste date în baza acordului dumneavoastră sau pentru executarea unui contract între noi, prelucrarea făcându-se prin procese automatizate

Drepturile dumneavoastra

    Beneficiati de dreptul de acces, interventie, rectificare si portare cu privire la datele pe care ni le furnizati, de asemenea puteti sa limitati prelucrarea realizata de noi si chiar sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in instanta de catre operatori. Mentionam ca interventia asupra datelor pe care ni le-ati furnizat poate fi de natura sa impiedice executarea intermedierii intre dumneavoastra si operatori. In acest caz, atat operatorii, cat si reprezentatii sai sunt exonerati de raspundere. Va rugam sa ne aduceti la cunostinta solicitarile dumneavoastra in orice modalitate care este asiguratoare cu privire la identitatea solicitantului si indreptatirea lui prin adresa de e-mail la www.mrm-imobiliare.ro responsabilului cu protectia datelor, sau prin posta sau curier la adresa operatorului vizat. Veti primi raspuns la intrebarile sau solicitarile dumneavoastra in cel mult 72 de ore de la comunicare. In caz de cerere de informatii, acestea vi se asigura gratuit de catre operatori o data pe an.
Ne rezervam dreptul de a actualiza si modifica periodic această Politica de Confidentialitate, pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale. In cazul oricarei modificari, vom afisa versiunea actualizata fara intarziere.
Aveti, de asemenea, dreptul de a depune plangere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Fara a afecta dreptul dumneavoastra de a contacta autoritatea competenta, va rugam sa contactati in prealabil responsabilul cu protectia datelor al operatorilor, urmand a depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problema pe cale amiabila.

POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

        In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, SC MRM SRL prelucreaza date cu caracter personal cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea urmatoarelor principii:

Notificarea

  Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Legalitatea

    Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale; Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;

Confidentialitatea

    Persoanele care prelucreaza, in numele unei institutii, date cu caracter personal au prevazut in contractul de munca si in fisa postului o clauza de confidentialitate;

Consimtamantul persoanei vizate

    Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate in Legea nr. 677/2001, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare;

 

Informarea                                                                                                                                                                            

    Informarea persoanelor se face de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate;

Protejarea persoanelor vizate

    Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate;

Securitatea

    Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

Drepturile persoanei vizate (reglementate de Legea 677/2001)

-dreptul de a obtine de la SC MRM SRL, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu prelucrate de SC MRM SRL

-dreptul de a obtine de la SC MRM SRL, la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte;

-dreptul de a obtine de la SC MRM SRL, la cerere si in mod gratuit notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele oricarei operatiuni efectuate conform alin. 2) sau 3), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat;

-dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca date care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.

-dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care v-au fost incalcate. De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata.

Securitatea datelor cu caracter personal

    SC MRM SRL indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal,utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru, inclusiv de control pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale in vigoare.Conform prevederilor legale în vigoare în domeniul protecției datelor cu caracter personal, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, și dreptul de a vă adresa justiției respectiv dreptul la rectificare, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la ștergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o plângere, datată și semnată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania sau instanței.

Acord pentru a colecta informaţii

    Folosind aceasta pagină, vă daţi acordul către SC MRM SRL de a colecţiona şi folosi aceste informaţii aşa cum este descris in regula de confidenţialitate.

Informare consumatori

    In relatia cu clientii  SC MRM SRLva pune la dispoziţia Clientului o informare cu privire la: preţurile practicate imobile conform bazei de date, nivelul comisionului practicat şi a comisionului care i se propune; nivelul estimat al costurilor ce revin , efectueaza tranzactii imobiliare ,intermediaza vanzari-inchirieri imobile,spatii comerciale,hale,depozite, terenuri, intocmeste  actele necesare pentru vanzare, asigura asistenta pana la  incheierea in forma autentica a contractelor, faciliteaza incheierea asigurarilor  de locuinta pentru imobilele achizitionate, faciliteaza rapid si eficient obtinerea creditelor prin banci colaboratoare.

si eficient obtinerea creditelor prin banci colaboratoare

 

 

 

Dezmintire                                                                                                                                                                           

    Materialele continute în acest site sunt furnizate clientii agentiei. SC MRM SRL  îşi rezervă dreptul de a face modificări, corecturi în acest site, precum şi îmbunătătiri ale informatiilor continute în acest site, în orice moment şi fără notificare prealabilă..

Limitarea raspunderii

   În nici o circumstanță SC MRM SRL nu va fi responsabilă pentru nici un fel de pagube rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site

Politica de utilizare a cookie-urilor

1. Care este scopul acestei politici?
Această politică reglementează utilizarea cookie-urilor și stabilește temeiul legal al companiei pentru utilizarea “cookie-urilor” și tehnologiilor similare pe website sau pe sisteme care au legatură cu website-ul . www.mrm-imobiliare.ro

2. Ce sunt Cookie-urile și la ce sunt folosite?
În general, cookie-urile reprezintă o cantitate mică de date ce este transmisă între un expeditor și un destinatar. Un cookie este creat și interpretat de către expeditor, în timp ce destinatarul doar îl păstrează și îl trimite înapoi dacă expeditorul o cere.

Atunci când navigați pe internet, expeditorul este serverul care găzduiește un sit web și destinatarul este navigatorul de internet al utilizatorului care vizitează acel sit. Scopul lor este de a identifica utilizatorul, de a verifica activitatea lui din trecut pe acel sit și de a oferi conținut specific bazându-se pe aceste date.

Când un utilizator vizitează un sit pentru prima dată, serverul stochează un anumit cookie în navigatorul de internet al acestuia. La toate vizitele succesive acestei prime vizite, serverul își va cere cookie-ul pentru a-l citi și a încărca o anumită configurație a sitului web care să fie cea mai potrivită pentru acel utilizator. Puteți vedea cookie-urile ca pe o etichetă pe care serverele le aplică fiecărui utilizator, citindu-le apoi pentru a identifica utilizatorii.

Această identificare este extrem de utilă mai ales pe situri web unde datele în timp real ale utilizatorului sunt critice. De exemplu, atunci când utilizați un magazin online, nu ați putea cumpăra nimic fără ajutorul cookie-urilor. Magazinele nu ar putea să vă identifice și să vă atribuie un coș de cumpărături fără acestea deoarece, de fiecare dată când încărcați o nouă pagină, magazinul v-ar privi ca pe un nou utilizator și ar crea un nou cos.


3. Conțin Cookie-urile date personale?
Cookie-urile în sine nu solicită informații directe cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Datele personale indirecte colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalități pentru utilizator.

4. De ce sunt cookie-urile importante pentru dumneavoastră?
Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astfel încat să puteți naviga cu încredere pe internet.
Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online.

5. Cum se acceptă sau se resping cookie-urile?
Există o serie de moduri diferite prin care se pot accepta sau respinge unele sau toate tipurile de cookie-uri. Unele dintre principalele metode de a face acest lucru sunt descrise mai jos:Sunteți bineveniți să blocați utilizarea unora sau a tuturor cookie-urilor care sunt folosite pe website. Cu toate acestea, vă rugăm să conștientizați faptul că acest lucru poate afecta website-ul și funcționalitatea sa în mod parțial sau total.

De asemenea, trebuie să fiți conștient că ștergerea tuturor cookie-urilor din navigatorul web va șterge, de asemenea, toate modulele cookie care stochează preferințele dvs., de exemplu dacă ați acceptat sau nu utilizarea cookie-urilor pe un website sau orice cookie-uri care blocheaza alte cookie-uri.

Informații detaliate despre cookie-uri și setările browserului se pot gasi prin accesarea următorului link: http://www.allaboutcookies.org/6. Aspecte de securitate
Cookie-urile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Contact:
742 907 343
0721 292 542
office@mrm-imobiliare.ro